Zapraszamy do udziału w konkursie Drukuj

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawszy lapbook "Znaczenie owadów w naszych ogrodach" Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie lapbooka na temat znaczenia owadów w przyrodzie życiu człowieka. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace należy dostarczyć do sekretariatu swojej Szkoły do dnia 21.05.2021r. w konkursie przewidziane są nagrody. Więcej informacji w requlaminie konkursu na stronie internetowej Fundacji Przyjaciele Szkoły Książenicach fundacja.ksiazenice.net. Fundacja Przyjaciele 緊赛 Szkoły w KsiÄżenicach Konkurs organizowany ramach projektu „Poczuj, że potrafisz" dofinansowanego przez Fundację PZU PZU FUNDACJA”