Działania Fundacji

 
O Fundacji

Celem Fundacji jest rozwój społeczności związanej ze Szkołą Podstawową w Książenicach poprzez aktywizację i integrację uczniów i ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Chcemy, żeby społeczność szkolna identyfikowała się ze Szkoła i czuła się odpowiedzialna za jej charakter i pozytywny wizerunek.

Pomysł powołania fundacji wykiełkował na spotkaniach Rady Rodziców, gdyż Rada Rodziców nie mając osobowości prawnej, ma ograniczone możliwości działania. A my mamy w głowach wiele pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować, będziemy w tym celu starać się pozyskać środki m. in. z dotacji, darowizn, od sponsorów, z imprez...

Fundacja nazywa się Przyjaciele Szkoły w Książenicach. Mamy nadzieję, że jest wielu przyjaciół Szkoły. Liczymy zatem na Państwa wsparcie i zapraszamy do współpracy.

 

Zarząd Fundacji:

Monika Kozicka - Prezes

Wojciech Dzienisiewicz - Wiceprezes